İş Güvenliği Uzmanlığı

 

ISG DANIŞMANLIK HİZ. TİC. LTD. ŞTİİş Sağlığı ve Güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş ve kendi alanlarında branşlaşmış mühendis kökenli İş Güvenliği Uzmanlarıyla çalışmaktadır.

Uzmanlarımızın Görevleri ve Sorumlulukları Arasında

 • Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmaktır.
 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • Eğitim Planı hazırlamak
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • Risk Değerlendirmesi yapmak
 • Acil Durum Planı hazırlamak
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 • İç Yönetmelik hazırlamak
 • İş İzni Prosedürü hazırlamak
 • Çalışma talimatları hazırlamak
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerini takip etmek
 • Basınçlı kapların  periyodik kontrollerini takip etmekle bulunmaktadır.

       Çalışma Süreleri-2018

       Çok Tehlikeli Sınıfta Çalışan Başına 40 Dk

       Tehlikeli Sınıfta Çalışan Başına 20 Dk.

       Az Tehlikeli Sınıfta Çalışan Başına 10 Dk